IC Rotterdam

Wat een boel plakkers…..

De EERSTE Interclub van Rotterdam

Tegen de middag toog ik met Carla, Francisca en Nathasia richting Rotterdam. ’s Morgens was het nog wisselvallig weer geweest maar het werd allengs beter.
Stipt twee uur trok Jeroen Kramer de eerste zeven blokjes, zodat de wedstrijd een aanvang kon vinden. Ik zelf dacht met stuc een redelijk woord op het bord te leggen, maar het werd over troffen met DUCTUS (schrijfhand). Ook in de tweede beurt werd mijn mokje overtroffen door de gelegde plakker KOEK. In beurt drie een solo voor Jan Cornet met APOCOPE ((taalkunde) wegval van een letter(greep) aan het einde van een woord, zoals in eind (voor einde)) en daar kon ik met mijn peuk niet tegenop. In de volgende beurt kwam er alweer een plakker te weten BOEL op het bord en daar kon ik wederom niet tegenop met mijn meld. In de volgende beurt had ik wel de juiste plek maar niet het juiste woord hoewel het verschil minimaal was. Zuid tegen DUX((bij de Germanen) hertog of hoofdthema van een fuga). Maar in beurt 6 sloeg ik de plank toch behoorlijk mis. Mijn karn bracht beduidend minder op dan VRANK (synoniem van frank: (versterking van) vrij). Ik blijf de mogelijke plakkers niet zien, zodat mijn puntenaantal een steeds grotere kloof vertoont met de koplopers. Mijn voelt is minder dan het gelegde LOTE. Het wordt nog erger als ik geen scrabble vindt in de volgende beurt. Dus loop ik met vegen weer een achterstand op ten op zicht van het gelegde SAGENDEN ((verouderd, literaire taal) versagen). In beurt negen weer een beetje hoop, mijn aya (Koranvers) is niet veel minder dan de plakker HI. In de laatste beurt voor de pauze komt TUNEND (woordvorm van tunen (mbt. een apparaat of machine) goed instellen) op het bord en met mijn naden wordt het niet veel beter.
In de pauze kan ik gelukkig genieten van een heerlijk zonnetje buiten.
In beurt 11 let ik niet goed op en vergeet de mogelijke 3maal waardoor ik veel punten laat liggen met wen, wat toch een deel is van het gelegde WENST. In beurt 12 brengt mijn honger slechts een paar punten minder op dan GROVE. In beurt 13 had ik bijna de juiste plek maar mijn darm was toch minder dan het gelegde OMTRAD (woordvorm van omtreden: met bedaarde tred heen en weer stappen). In de volgende twee beurten twee nullen met twee onbenullige woorden zijarm (moet toch kunnen niet waar) en legerstad (moet legerplaats zijn), waardoor mijn achterstand opliep door het gelegde JAZZ en ELGERS (aalschaar: ijzeren vork met drie of vier tanden, vaak van weerhaken voorzien, waarmee men vroeger aal stak). De draad toch maar weer op gevat in beurt 16 met gay, wederom niet zoveel als YAM (ben. voor de gekweekte vormen van dioscoreasoorten uit de familie Dioscoreaceae, die vooral voor de zetmeelhoudende stengelknollen worden geteeld). In de volgende beurt liep mijn achterstand niet veel verder op met mijn bezint tov het gelegde EBT. Maar o wee, beurt achttien. Alweer zag ik geen mogelijke scrabble waardoor ik met zere behoorlijk pijnlijk werd geraakt door het gelegde GRAVENDE. In de volgende beurt kende ik met vele andere het gelegde FASCIO (afdeling van de fascistische partij in Italië tijdens het fascistisch regime) niet, want het was een solo van Linda Decraene, waardoor ik met zoef zomaar weer verder achterop raakte. Gelukkig waren er in de laatste twee beurten niet veel plaatsen meer om iets te leggen, waardoor ik met zijn en zien niet veel verder achterop raakte tov het gelegde JEINEN (met pakking dichtmaken) en HEIMEN (heining, heg). Mijn totaal van 474 punten stak toch wel schraal af van het maximum 906. Jan de Ridder behaalde de eerste plaats met 878 punten, Ronny Heylen werd tweede met 845 punten en Willy van Laethem werd derde met 837 punten. Een Belgische top drie in Rotterdam dus. Jan de Kruiff was de eerste Nederlander op de elfde plaats met 806 punten. Carla behaalde een prachtige 18de plek met 781 punten. Nathasia en Francisca deden het beter dan ik met een 63ste en 70ste plaats. Ik bezette uiteindelijk de 72ste plaats bij 74 deelnemers. Qua resultaat voor mij een wedstrijd om snel te vergeten, maar scrabbleclub de Klinkkers van Rotterdam hebben met hun puike organisatie de toon gezet voor de komende jaren. Veel succes dus.