Interclub OostduinkerkeDe gecancelde beurt.

Verslag van de interclub te Oostduinkerke.

Omdat het bijna aan de Franse grens ligt, was ik samen met Francisca en Herman al vroeg vertrokken. Na de gebruikelijke koffiepauze aan de Nederlands-Belgische grens, was er slecht kort, maar onverklaarbaar oponthoud even voor Antwerpen. Daarom maar geen stop meer gemaakt en door gereden naar Oostduinkerke. Bij een plaatselijke groenteboer gevraagd, waar de “Witte Burg” nu precies lag en ruim voor aanvang arriveerden we bij de prachtige spelzaal. Toch maar meegedaan aan de tombola (altijd prijs). De wedstrijdleider liet de partij een minuut te vroeg beginnen, waardoor er voor een deelnemer toch een onfortuinlijke nulbeurt viel. Ik dacht met mijn koddig spekkoper te zijn. De scrabble KNODDIG((gewestelijk) koddig, grappig, kluchtig) had ik wel gezien maar het woord leek me te onwaarschijnlijk. Zo zie je maar hoe men zich kan vergissen. Een dure nog wel. In de volgende beurt bracht mijn locken (aaneenhechten, verbinden) de helft van het aantal punten op ten opzichte van het gelegde CLOCHE (klokvormige dameshoed). En beurt drie liet zien dat we dichtbij de Franse grens waren. Het gelegde DEPECHE (telegram) bracht 20 punten meer op dan mijn armzielige hemden. Gelukkig iets beter in de volgende beurt. Mijn veeg bracht 10 punten minder op dan LUIVE (wv van luiven: ten dele bedekken), welk woord mij totaal onbekend was. Eindelijk succes. In beurt vijf bracht mijn bytes evenveel punten op het scorebriefje als het gelegde BYES (mv van bye: (schaken) vrije ronde in een toernooi). Beurt zes alweer. Mijn wenen bracht amper 9 punten minder op dan het gelegde WENKEN. Maar groot malheur in beurt zeven. Ik was al lang blij dat ik met naadloze een scrabble had gezien, maar ach zo bleek later, een nul, waarschijnlijk vanwege foutieve coördinaten. Daarom des te jammerlijker dat BAANLOZE ((eufemistisch) werkloze, werkzoekende) op het bord kwam, vanwege een driemaal woordwaarde leverde dit 104 punten op. Maar niet bij de pakken neerzitten. In beurt acht bleef ik wat score betreft slecht 2 punten achter op ENGT (wv van engen: (weinig gebruikt) nauwer maken) met mijn mixten. Beurt negen bracht met de scrabble VERKNIPT een woord op het bord, dat naderhand nog voor veel commotie zou zorgen en 40 punten meer opbracht dan mijn printen. Met stemt ging ik de pauze in. Onder het genot van de gebruikelijke koek vernam ik dat er een scrabble mogelijk was. Voor aanvang van de tweede helft werd op gepaste wijze afscheid genomen van Mitt Donckerwolcke uit het bestuur van de NTSV. De scrabble MOTETJES (verkleinwoord van motet: meerstemmige vocale compositie op Bijbelse, gewoonlijk Latijnse tekst) kwam op het bord en er werd een respectabel aantal nullen verkondigd voor de leggers van motjes in combinatie met overknipt. Dit zou onjuist zijn zoals meteen volgde. In beurt 11 was roux in combinatie met overknipt mogelijk. De jury besloot beurt 11 in zijn geheel te cancelen, de zojuist uitgedeelde nullen voor motjes in combinatie met overknipt te annuleren en het woord overknipt voor iedereen kenbaar te maken als mogelijkheid. Reglementair een foutieve beslissing, maar daar moeten het bestuur en andere wijze mannen cs vrouwen zich maar over buigen. Beurt elf werd dus in zijn geheel over gespeeld. En met max legde ik met velen de MAX (in de verb. (Belgisch-Nederlands, jeugdtaal) de max:het summum). De vreugde was slechts van korte duur. Mijn wild bracht 11 punten minder op dan het mij totaal onbekende WINDOM ((plantkunde, gewestelijk) akkerwinde). Jan de Kruiff had in de volgende beurt goed opgelet en het anagram van soepdame (een woord ooit door Kees van Muilekom opgevraagd tijdens een puntenscrabblepartij) PEMOEDAS (mv pemoeda: lid van een Indonesische paramilitaire (oorspr. fascistische) jeugdorganisatie) onthouden. Aldus verhaalt de anekdote. Doordat het op 2 keer 2maal woordwaarde viel bracht het een beduidend aantal punten op. Ode aan de meester. In beurt veertien bracht zesjes slechts acht punten minder op dan OKS ((Bargoens) degelijk, goed). En in beurt 15 bracht gelere slechts 9 punten minder op dan GEFRET (wv van fretten: jagen met een fret). Beurt 16 bracht alweer de zesde scrabble op het bord. Het voor mij volstrekt onbekende ZEEAJUIN (een in Zuid-Europa aan de zee groeiende soort van ui, waarvan de middelste rokken tot geneesmiddel dienen (Urginea of Scilla maritima),synoniem: zeelook). Ik was allang tevreden met mijn zure plakker. Vele met mij legde in de volgende beurt QUA. En hoewel ik mij suf heb gepeinsd. FORENS (persoon die elders zijn domicilie heeft dan waar hij zijn ambt of bedrijf uitoefent) kon ik niet vinden. In de laatste beurt zat ik in de buurt met fel, maar Willy van Laethem legde de enige solo van de partij met REFEL ((gewestelijk) rafel). Dit bracht de eindstand op 1065 punten. Jan de Kruiff werd eerste met 985 punten en ging een tweetal vooraf die met 920 punten de tweede plaats deelden, te weten Ricarde Ounane en Omer van Hoecke. Prateeksha werd met 812 punten 23ste, Herman met 721 punten 74ste , ikzelf met 617 punten 108ste en Francisca met 575 punten 121ste. Om dit allemaal weer snel te vergeten hebben we in Oostduinkerke-bad van een voortreffelijke maaltijd (konijn op Vlaamse wijze) genoten. De terugreis verliep voorspoedig, alleen in Amsterdam enig oponthoud en omrijden, dit in verband met voorbereidingen voor de marathon. Zo kwam er een einde aan een interclub, die nog wel eens besproken zal worden.